Facebook
ПГС "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по строителство в град Кърджали

Заповед от МОН

От 22.03.2021г. до 31.03.2021г. учебните занятия за учениците продължава, както следва:
???? за 8 - 12 клас - обучение в електронна среда от разстояние по до сега действащата седмична програма и график на часовете.
* Класните ръководители да създадат организация съобщението да стигне до всички ученици!
 
зап