Facebook
ПГС "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по строителство в град Кърджали

Колектив

                                                                 

Директор: Боряна Стоева

                                                                                                                                    

Заместник-директор УД:  Айсун Ибиш 

Главен счетоводител: Мария Янева

Технически секретар: Галина Георгиева

                                                                                     

                           Учители по професионална подготовка 

арх. Айли Ибрямова

инж. Андрей Димитров

инж. Севгин Сали

инж. Мариана Стайкова

 

                                                                                                    Български език и литература

 

Николай Балджиев

Валентин Христов 

                                                                                                   Английски език

Айсун Ибиш

Роса Лятиф

 

                                                                                                Немски език

Николай Балджиев

                                                                                   Математика и Информационни технологии

Дария Димитрова

Юлия Христова

 

                                                                                                История и цивилизаци

Валентин Христов

                                                                                               География и икономика

Валентин Христов

 

                                                                                                   Философия

Валентин Христов

                                                                                               Гражданско образование

Валентин Христов

                                                                                                 Биология и Химия

Дора Петрова

                                                                                               Физика и астрономия

Юлия Христова

                                                                                            Изобразително изкуство

арх. Айли Ибрямова

                                                                                         Физическо възпитание и спорт

 

Георги Пройков

 

                                                                                                   Помощен персонал

Даниела Йосифова

Димитър Григоров