Facebook

ПГС "Христо Смирненски"

Професионална гимназия по строителство в град Кърджали

Строителство и архитектура
Професионално направление: 582 „Строителство“   Професия: 582010 „Строителен техник“   Специалност: 5820101 „Строителство и архитектура“   III квалификационна степен   Това е специалността с най-широко приложение в ...
Геодезия
Геодезия - ПГС Христо Смирненски - Кърджали
Професионално направление: 581 „Архитектура, урбанизъм и геодезия“   Професия: 581010 „Геодезист“   Специалност: 5820101 „Геодезия“   III квалификационна степен   По специалността „Геодезия“ учениците завършили успешно ...
Ученически практики
Ученически практики - ПГС Христо Смирненски - Кърджали
За трета поредна година учениците от Пг по строителство „Хр.Смирненски“ гр.Кърджали се включват в проекта BG 051 РО 001-3.3.07-0001 „Ученически практики“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, ...