Facebook

ПГС "Христо Смирненски"

Професионална гимназия по строителство в град Кърджали

ПГС Христо Смирненски - Кърджали

Актуални новини
Строителство и архитектура
Строителство и архитектура - ПГС Христо Смирненски - Кърджали
Професионално направление: 582 „Строителство“ Професия: 582010 „Строителен техник“ Специалност: 5820101 „Строителство и архитектура“ III квалификационна степен Това е специалността с най-широко приложение в строителството. Специалистът с тази професия организира ...
Геодезия
Геодезия - ПГС Христо Смирненски - Кърджали
Професионално направление: 581 „Архитектура, строителство и геодезия“   Професия: 581010 „Геодезист“   Специалност: 5820101 „Геодезия“   III квалификационна степен   По специалността „Геодезия“ учениците завършили успешно ...
Ученически практики
Ученически практики - ПГС Христо Смирненски - Кърджали
За трета поредна година учениците от Пг по строителство „Хр.Смирненски“ гр.Кърджали се включват в проекта BG 051 РО 001-3.3.07-0001 „Ученически практики“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, ...