Facebook
ПГС "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по строителство в град Кърджали

НВО

Национални външни оценявания (НВО) за ученици от X клас, учебна 2020-2021 година

  1. НВО по български език и литература

Дата: 16 юни 2021 г.

Начален час: 08:00 ч.

Продължителност: 90 минути

 

  1. НВО по математика

Дата: 18 юни 2021 г.

Начален час: 08:00 ч.

Продължителност: 90 минути

 

  1. НВО по английски език ниво В1 – по желание на учениците

Дата на писмената част: 17 юни 2021 г.

Начален час: 08:00 ч.

Продължителност на писмената част: 130 минути

Устна част: по график

 

  1. НВО по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по желание на учениците

Период на провеждане: 11 – 15 юни 2021 г.  по график

Продължителност: 60 минути