Facebook
ПГС "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по строителство в град Кърджали

Ученически практики

За трета поредна година учениците от Пг по строителство „Хр.Смирненски“ гр.Кърджали се включват в проекта BG 051 РО 001-3.3.07-0001 „Ученически практики“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Основната цел на проекта е подобряване качеството на професионалното образование и обучение и улесняване на достъпа от училището към работното място за успешна реализация на трудовия пазар.

 

Учениците от „ПГ по строителство „Хр.Смирненски“, от 10 и 11 клас навършили 16 години провеждат практика в реална работна среда през учебната 2015/2016 година във фирма „ЕР ДЖИ ЕС ПРОЕКТ“ ООД. Те са запознати с целите и правилата на проекта, с дейността и организацията на фирмата, инструктирани са за безопасна работа.

 

Практиката се провежда по специална програма и график, разработени и съгласувани между фирмата и училището.

 

При успешно проведена практика всеки ученик получава сертификат за проведена практика в реални условия и стипендия в размер на 300 лева.

 

С проект „Ученически практики“ се утвърждават получените знания , получават се нови такива.Учениците се учат да работят в екип, развиват своята комуникативност, адаптивност, организираност и отговорност.Повишава се тяхната мотивация за реализиране, стремеж към висока информираност и усвояване на новости в професията.

 

Проект „Ученически практики“ се възприема с ентусиазъм и интерес от всички ученици.