Facebook
ПГС "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по строителство в град Кърджали

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.