Facebook
ПГС "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по строителство в град Кърджали

ДЗИ

ВАЖНО!!!
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЗИ
 
 
От 01.07 до 16.07.2021 дванадесетокласниците( и от минали години) трябва да подадат заявление за допускане до държавни зрелостни изпити за сесия август /септември на учебната 2020/2021 г.