Facebook
ПГС "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по строителство в град Кърджали

Информация за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за периода 30.11.2020г. - 21.12.2020г.
Уважаеми ученици и родители,
Информираме Ви, че въз основа на заповед РД-09-3457/26.11.2020г. на Министъра на образованието и науката , считано от 30.11.2020г. до 21.12.2020г. включително, обучението в ПГС- Кърджали ще се осъществява от разстояние в електронна среда в https://www.shkolo.bg/
Ще се спазва утвърденото седмично разписание с продължителност на учебния час 40 мин.
Бъдете здрави!