Facebook
ПГС "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по строителство в град Кърджали

ПГ по строителство отбеляза Националната седмица на четенето

   В изпълнение на Национален план на Министерството на образованието и науката, Националната седмица на четенето беше отбелязана в ПГ по строителство „Христо Смирненски“ – гр. Кърджали.
   Голяма част от планираните мерки в стратегията имат за цел преодоляването на причините за ниска грамотност, с особено внимание към застрашените групи и децата билингви, при които езикът е съществена пречка за придобиване на образование.
В ПГ по строителство „Христо Смирненски“ се подготви състезание за най – бързо четене на откъс от „Пътешествията на Гъливер“ на Джонатан Суифт и за изразително четене на стихотворението „Ний“ на Христо Смирненски, подбрани от учителите по български език и литература.
   Битката беше оспорвана между осми, девети, десети, единадесети и дванадесети клас. На първо място остана Мюмюн Юсеин от XII клас, на второ – Диян Кичуков от VIII клас. На трето място се класира Мелис Джемал от XII клас. За изразително четене с поощрителна награда – Айдоан Сабри от XI клас. Отличените ученици получиха награди и грамоти от директора на училището.