Facebook
ПГС "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по строителство в град Кърджали

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, Ви призоваваме да проявите най-висока степен на отговорност към обществото и в частност към Вашите деца.
Най-важната мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Извънредното положение налага промени и в образователния процес.
Възможностите на информационните технологии ни предоставят решения за бърза и надеждна комуникация, която ще допринесе за пълноценно прилагане на един нов подход в образованието.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на ПГС “Христо Смирненски“.
От 16.03.2020 година до 29.03.2020 година комуникацията учител – ученик ще се осъществява чрез електронния дневник, електронна поща или чрез създадените групи в социалните мрежи, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнение. За пълноценно прилагане на обучението от разстояние е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

  • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
  • Осигурете електронно устройство и свързване с интернет;
  • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
  • Насърчавайте децата си да бъдат активни и отговорни към поставените им задачи;
  • Контролирайте Вашите деца, относно ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;
  • Поддържайте комуникация с учителите и споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерим заедно най-доброто решение.

Нека да бъдем заедно и да си сътрудничим в името на Нашите деца!

От ръководството на ПГС “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“